יום רביעי, 8 באוגוסט 2012

כולל חצות "שומע תפילה" מי הוא זה ואיזה הוא?הכל החל לפני כשלש שנים.

ראש הכולל הרב ראובן צבי כהנא שהיה מגיע מידי לילה לכותל המערבי מבחין ביהודי שמרוב בכי אינו מסוגל אפי' להתפלל, הרב כהנא מציע ליהודי ואוספים מנין יהודים במקום וביחד אומרים כמה פרקי תהלים עבור המטרה לשמה הגיע הנה היהודי, מסיימים בברכת מי שברך ומתפזרים כ"א לפינתו, כעבור כמה ימים מקבל הרב כהנא טלפון בו מזדהה היהודי ההוא מהכותל ומבקש לבשר לו שב"ה יש שיפור והמצב כבר נראה הרבה יותר טוב.
ראש הכולל הרה"צ רבי ראובן צבי כהנא שליט"א
מקבל את ברכתו של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל

לאחר שהרב כהנא מספר את הסיפור הזה לאביו בעל הגדולת מרדכי מספינקא זצוק"ל, מציע בעל הגדולת מרדכי לגבש מניין קבוע בכותל המערבי בכדי להיות לפה עבור אלו שאין בכוחם להתפלל ע"ע.

הרב כהנא מתייעץ עם הגאון הרב ר' שמאי גרוס שליט"א מחשובי הרבנים בירושלים עיה"ק, אשר מכוון את הכולל מיום הווסדו, הרב גרוס חיבר סדר תפילה מיוחד, ורגע לפני שהפרויקט יוצא לדרך עולה הרב כהנא לרבני ירושלים שליט"א בכדי לקבל את ברכתם, מרן פוסק הדור גאון ישראל ותפארתו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, אשר שומע על הרעיון ונהנה מהיוזמה החדשה ובירכו בברכת הצלחה, מבקש גם שילמדו במקום סדר קדשים לע"נ יהודים שנפטרו ערירים ואין מי שילמד עבורם ויאמר קדיש לע"נ, ועם קבלת ברכתו של מרן פוסק הדור זצ"ל יצא הכולל לדרכו.


חסד-של-אמת כל יום!      
ומכאן התגלגלה היוזמה: "חסד של אמת על יד שריד בית מקדשינו הכותל המערבי".

במשך שלוש השנים האחרונות מגיעים האברכים מדי לילה, בשעת חצות, ללמוד ולעסוק בתורה ביגיעה.
ראש הכולל שליט"א והאברכים החשובים
באמירת סדר התפילות עפ"י תקנתו של הגרש"ק גרוס שליט"א

כל אותם יהודים שלא נושעו ולא נפקדו בחייהם, ונפטרו במשך השנים, ראש הכולל שליט"א מקבל את השמות מבני משפחותיהם ולומדים משניות, וכן בעת סדר הלימוד בכולל, סדר קדשים בעיון רב, מזכירים את שמותיהם ומדליקים נר לעילוי נשמתם, וכן אומרים קדיש לאחר הלימוד.

גדולי ישראל שהפליאו את הדבר המיוחד הזה, הורו להוסיף גם שמות רבנים ותלמידי חכמים חשובים שהלכו לעולמם ולא הותירו אחריהם זש"ק, כדי להעמיד זכרם ולהיטיבם באחריתם.

לאט החלה היוזמה הזאת לתפוס תאוצה ופרסום רב, והגיעו בקשות שונות של תפילה לאחר הלימוד לרפואה ולישועה ולסגולה.

כאשר יהודים זכו לראות במו עיניהם ישועות רבות. הדבר החל להתגלגל ככדור שלג גדול יותר. כיום רבני הכולל לומדים בקביעות לעילוי נשמת רשימה ארוכה של יהודים שהלכו לעולמם, וכן מתפללים וזוכים לראות ישועות ונפלאות בזכות הלימוד במקום הקדוש הזה, בשעת רחמים ועת רצון.

תפלה לחשוכי בנים
בכל ערב ראש חודש!

באחד הלילות הגיע אל ראש הכולל יהודי ובדמעות שליש סיפר את כאבו אשר הוא נמצא במצוקה גדולה, לאחר חמש שנים של טיפולים ארוכים וציפיות כואבות ועדיין לא נושעו בזרע של קיימא. היה זה בערב ראש חודש וראש הכולל הבטיח לו להתפלל בשעה זו וביום זה עליו ועל ביתו. לאחר שיהודי זה הגיע להודות ולבשר את הישועה הגדולה שעשה ה' עימו, החליט ראש הכולל שליט"א, כי בכל ערב ראש חודש יתאספו כל רבני הכולל לומר תפילות ותחנונים, על כל אלו המצפים בכיליון עיניהם לישועה הגדולה שתבוא לשמח את ביתם הריק והשומם.

צריך לומר ולהזכיר כי עדכון שמות המבקשים הוא - חינם אין כסף.

שולחים שם ושם האמא למספר הפקס 077-4701107, והרבנים מתפללים עליהם בקביעות, ומזכירים את שמם בכוונה גדולה ובמתינות רבה עד לישועה הגדולה.